8.5. Tradīcijas


6

Lejupielādēt visu

Tradīcijas

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Tradīcijas. Temata atsegums skolēnam

Temata atsegums skolēnam

2

Mūža godu epizodes iestudējums

Mācīšanās stratēģijas

3

Mūža godu tradīciju nozīmes izpratne senāk un tagad

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Temata noslēguma darba izveide un temata apguves pašvērtējums

Materiāli vērtēšanai

5

Tradīcijas. Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis

6

Kāpēc šis temats ir būtisks?

Skolēni apgūst, kā tradicionālās kultūras norises (latviešu godi) iegūst jaunu interpretāciju, iekļaujoties mūsdienu rituālos?

Materiālu veidoja
2021-04-09
Skatīt LICENCI