1.4. Veikalā.


8

Lejupielādēt visu

Veikalā.

Norādījumi skolotājiem

1

Veikalā. Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

2

Kur var nopirkt ko?

Uzdevumi / Vingrinājumi

3

Kā pastāstīt, kur atrodas tuvākais veikals?

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Pārtikas veikals

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Pārtikas produkti

Uzdevumi / Vingrinājumi

6

Kā iepirkties?

Uzdevumi / Vingrinājumi

7

Veikalā. Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis

8

Mācību līdzekli ieteicams izmantot saistībā ar “Latviešu valoda un literatūra izglītības iestādēs, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas, 1.–9. klasei” mācību priekšmeta programmas paraugu

Materiālu veidoja
2021-04-23
Skatīt LICENCI