7.4. Kā hidrosfēra mijiedarbojas ar citām Zemes sistēmām?


13

Lejupielādēt visu

Kā hidrosfēra mijiedarbojas ar citām Zemes sistēmām?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Kā hidrosfēra mijiedarbojas ar citām Zemes sistēmām?

Temata atsegums skolēnam

2

Kas ir Pasaules okeāns un tā daļas?

Uzskates līdzeklis

3

Pasaules okeāna ūdens raksturlielumi

Uzskates līdzeklis

4

Kā hidrosfēra mijiedarbojas ar citām Zemes sistēmām? Vārdnīca

Vārdnīca

5

Ūdens kustība Pasaules okeānā un tā nozīme vietas klimata veidošanā

Nobeiguma vērtēšanas darbs
Pieejams tikai skolotājiem

6

Ūdenstilpju izmaiņu cēloņi, sekas dabā un cilvēka dzīves apstākļos

Nobeiguma vērtēšanas darbs
Pieejams tikai skolotājiem

7

Ūdenstilpju izmaiņu raksturojums

Nobeiguma vērtēšanas darbs
Pieejams tikai skolotājiem

8

Ūdens riņķojums dabā un pazemes ūdeņu veidošanās, cilvēka ietekme uz ūdens kvalitāti

Uzdevumi / Vingrinājumi

9

Ūdenstilpes raksturojums

Uzdevumi / Vingrinājumi

10

Interaktīvi uzdevumi par procesiem hidrosfērā

Uzdevumi / Vingrinājumi

11

Kā veidot upes raksturojumu, izmantojot kartes un citus informācijas avotus?

Atgādne

12

Kā hidrosfēra mijiedarbojas ar citām Zemes sistēmām? Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis
Pieejams tikai skolotājiem

13

Kāpēc šis temats ir būtisks? Temata apguves mērķis ir veidot izpratni par hidrosfēru, tās sasaisti un mijiedarbību ar citām Zemes sistēmām. Būtiski ir izprast hidrosfēras daļu nozīmību cilvēku dzīvē, to ietekmi uz klimata procesiem un resursu pieejamību. Svarīgi ir akcentēt pasaules ūdeņu piesārņojumu, lai veidotu atbildīgu attieksmi pret vidi.

Materiālu veidoja
2020-10-02
Skatīt LICENCI