2.5. Kā rodas izteiksme?


8

Lejupielādēt visu

Kā rodas izteiksme?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Kā rodas izteiksme? Temata atsegums skolēnam

Temata atsegums skolēnam

2

Kā pieraksta uzdevuma atrisinājumu?

Mācīšanās stratēģijas

3

Matemātiskās izteiksmes

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Kā rodas izteiksmes? Atgādne

Atgādne

5

Kā aprēķināt vērtību izteiksmei ar vairākām darbībām? Atgādne

Atgādne

6

Kā rodas izteiksme? Nobeiguma vērtēšanas darbs

Nobeiguma vērtēšanas darbs
Pieejams tikai skolotājiem

7

Kā rodas izteiksme? Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis
Pieejams tikai skolotājiem

8

Kāpēc šis temats ir būtisks?

Temats ir būtisks, lai veidotu skolēnam izpratni par to, ka tekstā dotu situāciju matemātiski var pierakstīt dažādi – pa atsevišķiem soļiem/darbībām, ar vairāku darbību izteiksmēm, ar vienādību, ar nevienādību, lai vingrinātos situāciju analīzē un pierakstīšanā.

Materiālu veidoja
2021-02-08
Skatīt LICENCI