8.3. Kā notiek vielu transports organismos?


7

Lejupielādēt visu

Kā notiek vielu transports organismos?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Kā notiek vielu transports organismos? Temata atsegums skolēnam

Temata atsegums skolēnam

2

Kā notiek vielu transports organismos? Vārdnīca

Vārdnīca

3

Asinsrites sistēmas darbības traucējumi

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Asinsrites sistēmas modelis

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Vielu transports dzīvniekos

Atgādne

6

Kā notiek vielu transports organismos? Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis

7

Kāpēc šis temats ir būtisks?

Veido pētījuma jautājumu un/vai hipotēzi par kvalitatīvām un kvantitatīvām sakarībām starp atkarīgo, neatkarīgo un fiksētajiem lielumiem, mainot fizisko slodzi (ilgums, temps, spēks) un pētot pulsa un asinsspiediena izmaiņas. Formulē jautājumus, argumentu precizēšanai izmantojot sakarības starp lielumiem. Pamato mērinstrumenta, tostarp digitālā, izvēli asinsspiediena, pulsa mērīšanai, pieraksta mērījumu rezultātus, izmantojot pieņemtus apzīmējumus, nosaukumus, mērvienības. Attīsta ieradumu izvēlēties pētījumam piemērotākos darba piederumus, ievērot darba gaitu un darba drošības noteikumus. Izvēlas piemērotāko informācijas vizualizēšanas veidu, lai demonstrētu pirmās palīdzības sniegšanas instrukciju un iegūtās zināšanas par asinsrites sistēmu. Veido vizuālus modeļus, lai vizualizētu un skaidrotu vielu transporta sistēmas uzbūvi cilvēkiem un augiem. Reģistrē eksperimenta laikā veiktos novērojumus un iegūtos datus, izvēloties piemērotāko datu reģistrēšanas veidu (tabula, grafiks, fotogrāfija u. c.) un tehnoloģisko rīku. Pamato ar faktiem dabaszinātņu vēsturiskās attīstības un sasniegumu (piemēram, vakcinācija, antibiotikas, modernie materiāli) ietekmi uz cilvēku labklājību un vidi, izmanto dažādus informācijas avotus, tos kritiski izvērtējot. Izvērtē zinātnes sasniegumu ētiskos, ekonomiskos un politiskos aspektus. Attīsta ieradumu asinsrites sistēmas traucējumu gadījumos rīkoties atbilstoši situācijai.

Materiālu veidoja
2021-05-24
Skatīt LICENCI