Latviešu valoda un literatūra mazākumtautību skolām 1.–9. klasei


2

Latviešu valoda un literatūra mazākumtautību skolām 1.–9. klasei

Mācību programma

1

Latviešu valodas un literatūras mazākumtautību skolām māc...

Metodiskais līdzeklis

2

Mācību priekšmeta programmas paraugs. Latviešu valoda un literatūra izglītības iestādēs, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas.

Saistītie mācību līdzekļi:

Latviešu valoda MT izglītības programmu īstenošanai 1.-3.klasei. Mācību līdzeklis.

Latviešu valoda MT izglītības programmu īstenošanai 7.-9.klasei. Mācību līdzeklis.

Materiālu veidoja
2021-06-10
Skatīt LICENCI