Vidusskola. O.7. Autora individuālo stilu atspoguļojošo oriģinālu tekstu izveide, vērtēšana, rediģēšana


8

Lejupielādēt visu

Autora individuālo stilu atspoguļojošo oriģinālu tekstu izveide, vērtēšana, rediģēšana

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Autora individuālo stilu atspoguļojošo oriģinālu tekstu izveide, vērtēšana, rediģēšana. Temata atsegums skolēnam

Temata atsegums skolēnam

2

Как написать эссе «За и против»?

Uzdevumi / Vingrinājumi

3

Как написать эссе «Точка зрения/Мнение (о проблеме)» (7.2.)

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Эссе — коротко о главном (7.2.)

Atgādne

5

Как оценить аргументированное эссе (7.2.)

Kritēriju lapa

6

Создание, оценивание и редактирование оригинальных текстов, которые отражают индивидуальныиˇ авторскииˇ стиль

Vārdnīca

7

Autora individuālo stilu atspoguļojošo oriģinālu tekstu izveide, vērtēšana, rediģēšana. Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis

8

Tematā iekļautie mācību materiālu piemēri:

• Autora individuālo stilu atspoguļojošo oriģinālu tekstu izveide, vērtēšana, rediģēšana. Temata atsegums skolēnam • Eseja – īsi par galveno. (7.2.) Atgādnes • Kā rakstīt eseju “Par un pret”? (7.2.) Uzdevumi/Vingrinājumi • Kā rakstīt eseju “Uzskats/viedoklis (par problēmu)”? (7.2.) Uzdevumi/Vingrinājumi • Kā rakstīt eseju? (7.2.) Atgādnes • Kā novērtēt eseju? (7.2.) Kritēriju lapas • Autora individuālo stilu atspoguļojošo oriģinālu tekstu izveide, vērtēšana, rediģēšana. Vārdnīca

Materiālu veidoja
2021-04-27
Skatīt LICENCI