3.2. Svētku simboli. Stilizācija. Kā stilizē objektu formas, lai simboliski attēlotu svētkus?


6

Lejupielādēt visu

Svētku simboli. Stilizācija. Kā stilizē objektu formas, lai simboliski attēlotu svētkus?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Svētku simboli. Stilizācija

Temata atsegums skolēnam

2

Stilizācija. Kā stilizē objektu formas?

Uzskates līdzeklis

3

Atgriezeniskā saite uzdevuma gaitā

Mācīšanās stratēģijas

4

Svētku simboli. Stilizācija. Uzdevumi

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Svētku simboli. Stilizācija. Kā stilizē objektu formas, lai simboliski attēlotu svētkus? Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis

6

Temata apguves mērķis: pētīt objektu formas, pārveidot tās ģeometriskās figūrās un veidot svētku kartīti.

Materiālu veidoja
2021-11-30
Skatīt LICENCI