4.3. Zīmes un simboli – veids, kā lasīt pasauli. Kā ieraudzīt un atšķirt zīmes un simbolus apkārtējā vidē un kā radīt savu zīmi un simbolu?


5

Lejupielādēt visu

Zīmes un simboli – veids, kā lasīt pasauli

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Zīmes un simboli – veids, kā lasīt pasauli. Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

2

Zīmes un simboli – veids ka lasīt pasauli

Uzskates līdzeklis

3

Zīmes un simboli – veids, kā lasīt pasauli. Uzdevumi/vingrinājumi

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Zīmes un simboli – veids, kā lasīt pasauli. Snieguma līmeņa apraksts

Kritēriju lapa

5

Temata apguves mērķis: ieraudzīt un atšķirt zīmes un simbolus apkārtējā vidē un veidot radošu darbu ar savu zīmi vai simbolu, lai izprastu to lomu savā dzīvē un ikdienā.

Materiālu veidoja
2020-10-30
Skatīt LICENCI