Vidusskola. O.3. Teksts un tā stilistiskā analīze.


7

Lejupielādēt visu

Teksts un tā stilistiskā analīze.

Norādījumi skolotājiem

1

Teksts un tā stilistiskā analīze. Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

2

Teksts un tā stilistiskā analīze. Vārdnīca

Vārdnīca

3

Стилистическииˇ анализ текста

Materiāli vērtēšanai

4

Стилистическииˇ анализ текста

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Стилистическииˇ анализ текста

Mācīšanās stratēģijas

6

Teksts un tā stilistiskā analīze. Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis

7

Mācību līdzekli ieteicams izmantot saistībā ar “Mazākumtautības (krievu) valoda un literatūra” specializētā kursa programmas paraugu.

Materiālu veidoja
2021-02-10
Skatīt LICENCI