8.5. Valoda agrāk un tagad


9

Lejupielādēt visu

Valoda agrāk un tagad

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Kurām ortogrāfijas normām ir jāpievērš uzmanība?

Temata atsegums skolēnam

2

Lielie sākumburti – hipotēzes izvirzīšana

Mācīšanās stratēģijas

3

Saliktie nosaukumi: kad rakstāmi lielie sākumburti visos pilnnozīmes vārdos

Atgādne

4

Personas nosaukšana, identificēšana

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Adresāts: vārdu un uzvārdu locījumi kā mīkla

Uzdevumi / Vingrinājumi

6

Ko darīt, ja nezini, ko darīt: citvalodu cilmes personvārdu atveide latviešu valodā

Uzdevumi / Vingrinājumi

7

Pareizrakstības ceļvedis – gadījumi, kas jāatceras

Atgādne

8

Valoda agrāk un tagad. Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis

9

Visi mācību materiālu komplektā piedāvātie materiāli nav darba lapas, t. i., nav jādrukā kā atsevišķs eksemplārs katram skolēnam. Skolotājs izvēlas, vai ir mērķtiecīgi izdrukāt atsevišķus uzdevumus un tekstus, savukārt pārējo rādīt uz ekrāna vai informāciju sniegt mutiski. Piedāvātie mācību materiāli ir veidoti noteiktam apakštematam vai konkrētam sasniedzamajam rezultātam (SR). Tajos ietilpst atsevišķi uzdevumu vai uzdevumu grupu piemēri, kā virzīties uz SR. Lai to sasniegtu pilnībā, skolotājs izmanto arī citus pieejamos uzdevumus un gramatiskos vingrinājumus.

Materiālu veidoja
2021-06-15
Skatīt LICENCI