4.4. Valodas kultūra: ortoēpija, ortogrāfija, interpunkcija. Kādu runu uzskata par pareizu?


6

Lejupielādēt visu

Valodas kultūra: ortoēpija, ortogrāfija, interpunkcija. Kādu runu uzskata par pareizu?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Valodas kultūra: ortoēpija, ortogrāfija, interpunkcija. Kādu runu uzskata par pareizu? Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

2

Какую речь называют правильноиˇ?

Atgādne

3

Какую речь называют правильноиˇ?

Mācīšanās stratēģijas

4

Какую речь называют правильноиˇ?

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Valodas kultūra: ortoēpija, ortogrāfija, interpunkcija. Kādu runu uzskata par pareizu? Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis

6

Mācību līdzekli ieteicams izmantot saistībā ar “Mazākumtautības (krievu) valoda 1.–9. klasei” mācību priekšmeta programmas paraugu.

Materiālu veidoja
2020-12-28
Skatīt LICENCI