7.1. Kas ir organisma pamatvienība un kā to pēta?


15

Lejupielādēt visu

Bioloģija 7.–9. klasei. Mācību līdzeklis

Informācija par izdevumu

1

Kas ir organisma pamatvienība un kā to pēta?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

2

Kas ir organisma pamatvienība un kā to pēta? Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

3

Kas ir organisma pamatvienība un kā to pēta? Vārdnīca

Vārdnīca

4

Kā reģistrēt novēroto?

Atgādne

5

Mikropreparāta pagatavošana

Atgādne

6

Mikroskopa lietošanas gaita (instrukcija)

Atgādne

7

Šūnas uzbūve

Uzskates līdzeklis

8

Šūnas uzbūve un tās sastāvdaļu funkcijas

Uzdevumi / Vingrinājumi

9

Šūnas 3D modeļa veidošana

Uzdevumi / Vingrinājumi

10

Uzdevumu piemēri pēc grūtības pakāpes skolēnu izvēlei

Uzdevumi / Vingrinājumi

11

Prasme lietot mikroskopu

Kritēriju lapa

12

Bioloģiskā zīmējuma izvērtēšana

Kritēriju lapa

13

Šūnas 3D modeļa veidošanas vērtēšana un pašvērtējums

Kritēriju lapa

14

Kas ir organisma pamatvienība un kā to pēta? Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis

15

Kāpēc šis temats ir būtisks? Šis temats ir kā ievads bioloģijas priekšmeta apguvē. Tā apguves laikā tiek apskatītas tādas svarīgas tēmas kā bioloģijas pētījumu aktualitāte mūsdienās, tās dažādie virzieni un zināšanu pielietojums profesijās, tādējādi rosinot skolēnus interesēties par bioloģiju kā zinātni. Temata apguves laiks ir salīdzinoši ilgs, jo tiek iegūtas svarīgas zināšanas un prasmes, kas tiks izmantotas vēlāk – nākamajos tematos un klasēs. Tāpēc jo īpaši svarīgi ir šī temata laikā nostiprināt zināšanas un prasmes par organismu klasificēšanu, mikroskopa lietošanu, mikropreparāta pagatavošanu, bioloģiskā zīmējuma veidošanu un šūnas modelēšanu.

Materiālu veidoja
2022-02-11
Skatīt LICENCI