Vidusskola. 3. Elektrolītiskā disociācija


8

Lejupielādēt visu

Elektrolītiskā disociācija

Norādījumi skolotājiem

1

Elektrolītiskā disociācija. Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

2

Kā pierakstīt jonu reakciju vienādojumus?

Mācīšanās stratēģijas

3

Elektrolītiskā disociācija. Vārdnīca

Vārdnīca

4

Jonu reakcijas

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Elektrolīti un neelektrolīti

Uzdevumi / Vingrinājumi

6

Elektrolītu un neelektrolītu uzdevuma vērtēšanas kritēriji pašvērtējumam

Kritēriju lapa

7

Elektrolītiskā disociācija. Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis

8

Kāpēc šis temats ir būtisks? No visiem vielu maisījumiem dabā un ikdienā visbiežāk sastopamies ar šķīdumiem. Šķīdumam raksturīgās ķīmiskās pārvērtības un fizikālās īpašības atkarīgas no tā, kādas vielas tajā disociējušas. Lai noteiktu, kāds ir šķīduma sastāvs, skolēni apgūs jonu savstarpējās saistīšanās reakciju izmantošanu jonu pierādīšanā. Lai noteiktu, cik daudz vielu disociējušas šķīdumā, skolēni apgūs kvantitatīvās analīzes metodes – gravimetriju un tilpumanalīzi. Prasme veikt ūdens parauga analīzi ir būtiska, lai spriestu par ūdens kvalitāti, ekosistēmas stabilitāti.

Materiālu veidoja
2021-04-23
Skatīt LICENCI