4.1. Kā mēra laika ritējumu un noskaidro pārmaiņas tajā?


7

Lejupielādēt visu

Sociālās zinības un vēsture 4.–6. klasei. Mācību līdzeklis

Informācija par izdevumu

1

Kā mēra laika ritējumu un noskaidro pārmaiņas tajā?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

2

Kā mēra laika ritējumu un noskaidro pārmaiņas tajā? Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

3

Kā mēra laika ritējumu un noskaidro pārmaiņas tajā? Vārdnīca

Vārdnīca

4

Divu objektu/laika posmu salīdzināšana, izmantojot Venna diagrammu

Atgādne

5

Mācību pētījums Kā noskaidro pārmaiņas, kas notikušas laika gaitā?

Uzdevumi / Vingrinājumi

6

Kā mēra laika ritējumu un noskaidro pārmaiņas tajā? Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis

7

Kāpēc šis temats ir būtisks? Temata ietvaros skolēns gūst izpratni par vēsturiskā laika ritējumu un pārmaiņām, kas notiek laika gaitā, lai secinātu, ka pagātnes notikumi un norises ietekmē tagadni un nākotni.

Materiālu veidoja
2022-04-11
Skatīt LICENCI