9.3. Kā demogrāfiskie un migrācijas procesi maina valsts iedzīvotāju skaitu un sastāvu Latvijā?


20

Lejupielādēt visu

Iedzīvotāju skaita izmaiņas (prezentācija)

Prezentācija

1

Iedzīvotāju skaita izmaiņas (PDF)

Mācību līdzeklis

2

Iedzīvotāju skaita izmaiņas (oficiālās statistikas portāls)

Interaktīvs mācību līdzeklis

3

Platība un iedzīvotāju skaits Eiropas Savienībā (prezentā...

Prezentācija

4

Platība un iedzīvotāju skaits Eiropas Savienībā (PDF)

Mācību līdzeklis

5

Dzimstība, mirstība un dabiskais pieaugums (PDF)

Mācību līdzeklis

6

Dzimstība, mirstība un dabiskais pieaugums (prezentācija)

Prezentācija

7

Dzimumvecumstruktūra Latvijā (PDF)

Mācību līdzeklis

8

Dzimumvecumstruktūra Latvijā (oficiālās statistikas portāls)

Interaktīvs mācību līdzeklis

9

Migrācija (prezentācija)

Prezentācija

10

Migrācija (PDF)

Mācību līdzeklis

11

Starptautiskā ilgtermiņa migrācija (oficiālās statistikas...

Interaktīvs mācību līdzeklis

12

Iekšējā migrācija Latvijā (interaktīva karte)

Interaktīvs mācību līdzeklis

13

Etniskais sastāvs Latvijā (prezentācija)

Prezentācija

14

Etniskais sastāvs Latvijā (PDF)

Mācību līdzeklis

15

Iedzīvotāju blīvums (prezentācija)

Prezentācija

16

Iedzīvotāju blīvums (PDF)

Mācību līdzeklis

17

Iedzīvotāju blīvums (interaktīva karte)

Interaktīvs mācību līdzeklis

18

Urbanizācija (prezentācija)

Prezentācija

19

Urbanizācija (PDF)

Mācību līdzeklis

20

Temata ietvaros skolēni uzzina, kā mainījies iedzīvotāju skaits Latvijā un kādi faktori to ietekmē. Apgūst terminus: dabiskais pieaugums, migrācijas saldo, dzimstības koeficients, mirstības koeficients, iedzīvotāju blīvums. Spēj nolasīt dzimumvecumstruktūras diagrammu.

2023-03-22
Skatīt LICENCI