7.2. Ģimenes godi. Kā atspoguļojas ģimenes godi Latvijas komponistu daiļradē, folkloras un postfolkloras grupu priekšnesumos?


9

Lejupielādēt visu

Ģimenes godi.

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Ģimenes godi. Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

2

Skolēna pašvērtējums

Materiāli vērtēšanai

3

Gadskārtu ieražu aktualizācija

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Kāzu tematika latviešu komponistu skaņdarbos un folkloras grupu priekšnesumos

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Godu balss. Apdziedāšanās, apdziedāšana

Uzdevumi / Vingrinājumi

6

Kā kāzas svinēja agrāk, kā tās svin mūsdienās

Uzdevumi / Vingrinājumi

7

Re mažors

Atgādne

8

Ģimenes godi. Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis

9

Mācību līdzekli ieteicams izmantot saistībā ar “Mūzika 1.–9. klasei” mācību priekšmeta programmas paraugu.

Materiālu veidoja
2020-11-13
Skatīt LICENCI