6.2. Fantāzija. Kā literārajās pasakās, raksturojot laiku, telpu un tēlus, saskaras fantāzija un realitāte?


7

Lejupielādēt visu

Fantāzija

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Fantāzija. Temata atsegums skolēnam

Temata atsegums skolēnam

2

Literārās pasakas izpratne

Uzdevumi / Vingrinājumi

3

Literārās pasakas veidošana

Atgādne
Pieejams tikai skolotājiem

4

Literārā pasaka

Jaunrades darbs

5

Jaunrades darba vērtēšana

Materiāli vērtēšanai

6

Fantāzija. Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis

7

Literārās pasakas ir jau lasītas iepriekš, tāpēc literāro pasaku pazīmes vēlams atklāt, izmantojot konkrētus pasaku piemērus. Galvenais uzdevums ir pievērst uzmanību literārajam laikam un telpai, akcentējot, ka literārā pasaka brīvi ļauj neievērot vēsturisko laiku un loģiku telpas atveidē. Īpaša uzmanība pievēršama skolēnu prasmei izvēlēties sev atbilstošu uzdevumu un prasmei sadarboties grupā, lai nonāktu līdz oriģinālam rezultātam. Protams, var vienoties par individuālu pasakas vizualizēšanu. Ļoti svarīga projekta gaitā ir skolotāja sniegtajai AS par procesu. Svarīgi ir radītos darbus kopīgi prezentēt, radot gandarījuma izjūtu un prieku par paveikto.

Materiālu veidoja
2021-07-01
Skatīt LICENCI