2.1. Kā veido un rediģē saliktus attēlus?


8

Lejupielādēt visu

Kā veido un rediģē saliktus attēlus?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Kā veido un rediģē saliktus attēlus? Temata atsegums skolēnam

Temata atsegums skolēnam

2

Kā veido un rediģē saliktus attēlus? Vārdnīca

Vārdnīca

3

Digitālu saliktu attēlu veidošana un rediģēšana

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Kādi ir biežāk izmantotie logu elementi?

Atgādne

5

Kā atlasa, pārvieto un dublē attēla daļu?

Atgādne

6

Digitālu attēlu veidošana un rediģēšana mācību uzdevuma veikšanai. Darbības ar mapēm un datnēm, to struktūras organizēšana

Nobeiguma vērtēšanas darbs
Pieejams tikai skolotājiem

7

Kā veido un rediģē saliktus attēlus? Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis
Pieejams tikai skolotājiem

8

Kāpēc šis temats ir būtisks?

Temats ir būtisks, jo skolēniem tiek veidotas iemaņas atlasīt, pārvietot un dublēt digitālu attēlu vai tā daļu, lai izveidotu paša plānotu jaunu saliktu attēlu.

Materiālu veidoja
2021-04-22
Skatīt LICENCI