Speciālā izglītība (7. - 9. klase). Dažādi lielumi un mēri. Teksta uzdevumi


4

Lejupielādēt visu

Dažādi lielumi un mēri. Teksta uzdevumi

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Dažādi lielumi un mēri 1

Uzdevumi / Vingrinājumi

2

Dažādi lielumi un mēri 2

Uzdevumi / Vingrinājumi

3

Dažādi lielumi un mēri. Teksta uzdevumi. Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis

4

Tematā “Teksta uzdevumi” piedāvāto mācību materiālu piemēri ir veidoti, lai palīdzētu īstenot mācību priekšmeta programmu Matemātika 7.–9. klasei skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem. Šis temats ir daļa no 2. tematiskā moduļa “Dažādi lielumi un mēri”. Temats “Teksta uzdevumi” piedāvā saturisku kontekstu 7.–9. klašu posmam. Skolēni lasa uzdevuma nosacījumus, mācās izveidot zīmējumu, formulēt uzdevuma jautājumu, pierakstīt uzdevuma risinājumu. Skolēni mācās sastādīt teksta uzdevumus pēc dotajiem nosacījumiem, modelēt dažādas dzīves situācijas un spēju robežās risina tās. Skolotājs nosaka SR atbilstību, ņemot vērā katra skolēna ar garīgās attīstības traucējumiem veselības stāvokli, izziņas procesu attīstību, spējas, iepriekšējo pieredzi.

Materiālu veidoja
2021-02-25
Skatīt LICENCI