4.3. Latvija – mājas.


6

Lejupielādēt visu

Latvija – mājas.

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Latvija – mājas. Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

2

Uzdevumi apgūto tonalitāšu nostiprināšanai un muzicēšanai svētku pasākumos

Uzdevumi / Vingrinājumi

3

Snieguma līmeņu apraksta piedāvājums priekšnesuma vērtēšanai

Kritēriju lapa

4

Ko es esmu iemācījies? Skolēna pašnovērtējums

Kritēriju lapa

5

Latvija – mājas. Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis

6

Mācību līdzekli ieteicams izmantot saistībā ar “Mūzika 1.–9. klasei” mācību priekšmeta programmas paraugu.

Materiālu veidoja
2021-11-16
Skatīt LICENCI