Speciālā izglītība. Skaitļi un darbības ar tiem. Darbs ar elektroniskiem skaitļošanas līdzekļiem


4

Lejupielādēt visu

Skaitļi un darbības ar tiem. Darbs ar elektroniskiem skaitļošanas līdzekļiem

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem un skolēniem

1

Kalkulators

Atgādne

2

Online kalkulators

Uzdevumi / Vingrinājumi

3

Skaitļi un darbības ar tiem. Darbs ar elektroniskiem skaitļošanas līdzekļiem. Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis

4

Temats “Darbs ar elektroniskiem skaitļošanas līdzekļiem” piedāvā saturisku kontekstu visam 7.–9. klašu posmam. Skolēni veido izpratni par to, ka tekstā dotu situāciju matemātiski var pierakstīt dažādi – pa atsevišķiem soļiem/darbībām, ar vairāku darbību izteiksmēm, ar vienādību, vingrinoties situāciju analīzē un pierakstīšanā, veicot izveidoto izteiksmju vērtību aprēķināšanu, pielietojot elektroniskos skaitļošanas līdzekļus. Skolēni izmanto kalkulatorus aritmētiskajās darbībās, risinot praktiska rakstura uzdevumus. Skolotājs nosaka sasniedzamā rezulāta atbilstību, ņemot vērā katra skolēna ar garīgās attīstības traucējumiem veselības stāvokli, izziņas procesu attīstību, spējas, iepriekšējo pieredzi.

Materiālu veidoja
2021-02-02
Skatīt LICENCI