Vidusskola. 2. Kultūras piederība un identitāte.


8

Lejupielādēt visu

Kultūras piederība un identitāte

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Kultūras piederība un identitāte. Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

2

Digitālā identitāte sociālajos tīklos

Uzdevumi / Vingrinājumi

3

Identitātes konstruēšana

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Kultūras piederības un identitātes jēdzienu skaidrojums

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Kultūras piederības izpratne

Uzdevumi / Vingrinājumi

6

Kultūras piederības un identitātes koks

Uzdevumi / Vingrinājumi

7

Temata apguves snieguma līmeņu apraksts

Kritēriju lapa

8

Temata pieeja veidota tā, lai ieinteresētu skolēnu pētīt kultūras piederību un identitāti dažādām kultūrām (nacionālajai, tautas, reģionālajai, pilsētas, lauku, jauniešu u. c.). Identitāte un kultūras piederība ir saistīta ar sabiedrības vērtībām un izpaužas individuālā, kopienas, tautas un citu sabiedrības grupu dzīvesveidā.

Materiālu veidoja
2020-10-30
Skatīt LICENCI