4.4. Laiks. Kā literārajā pasakā ietvertos tēlus, motīvus un atziņas par vērtībām izmanto citos mākslas veidos?


6

Lejupielādēt visu

Laiks. Kā literārajā pasakā ietvertos tēlus, motīvus un atziņas par vērtībām izmanto citos mākslas veidos?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Laiks. Kā literārajā pasakā ietvertos tēlus, motīvus un atziņas par vērtībām izmanto citos mākslas veidos? Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

2

Literārās pasakas sižets un tēli

Uzdevumi / Vingrinājumi

3

Pasaka

Jaunrades darbs

4

Pasakas vērtēšana. Savstarpējā vērtēšana

Kritēriju lapa

5

Laiks. Kā literārajā pasakā ietvertos tēlus, motīvus un atziņas par vērtībām izmanto citos mākslas veidos?

Mācību līdzeklis

6

Mācību līdzekli ieteicams izmantot saistībā ar “Literatūra 4.–9. klasei” mācību priekšmeta programmas paraugu.

Materiālu veidoja
2020-10-22
Skatīt LICENCI