1.1. Skolā. Klasē. Sporta zālē. Ēdnīcā. Bibliotēkā. Garderobē.


11

Lejupielādēt visu

Skolā. Klasē. Sporta zālē. Ēdnīcā. Bibliotēkā. Garderobē.

Norādījumi skolotājiem

1

Kā izveidot vizītkarti?

Atgādne

2

Skolā. Klasē. Sporta zālē. Ēdnīcā. Bibliotēkā. Garderobē. Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

3

Kā sasveicināties no rīta, dienā un vakarā? Kā atvadīties?

Uzskates līdzeklis

4

Kā pastāstīt par savu klasi un skolu?

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Kā pateikt savu vārdu, pajautāt klasesbiedru un skolotāja vārdu?

Uzdevumi / Vingrinājumi

6

Kā veidot stundu sarakstu?

Uzdevumi / Vingrinājumi

7

Kā iepazīties? Kā pastāstīt par sevi?

Uzdevumi / Vingrinājumi

8

Kā mācīties burtus?

Uzdevumi / Vingrinājumi

9

Mācību piederumi

Mācību spēle

10

Skolā. Klasē. Sporta zālē. Ēdnīcā. Bibliotēkā. Garderobē. Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis

11

Mācību līdzekli ieteicams izmantot saistībā ar “Latviešu valoda un literatūra izglītības iestādēs, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas, 1.–9. klasei” mācību priekšmeta programmas paraugu.

Materiālu veidoja
2021-04-23
Skatīt LICENCI