Speciālā izglītība. Figūras. Riņķis un riņķa līnija.


5

Lejupielādēt visu

Figūras. Riņķis un riņķa līnija.

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem un skolēniem

1

Riņķa līnija un riņķis

Uzdevumi / Vingrinājumi

2

Darbs ar cirkuli

Uzdevumi / Vingrinājumi

3

Riņķis

Atgādne

4

Figūras. Riņķis un riņķa līnija. Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis

5

Tematā “Riņķis un riņķa līnija” piedāvāto mācību materiālu piemēri ir veidoti, lai palīdzētu īstenot mācību priekšmeta programmu Matemātika 7.–9. klasei skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem. Šis temats ir daļa no 3. tematiskā moduļa “Figūras”. Temats “Riņķis un riņķa līnija” piedāvā saturisku kontekstu visam 7.–9. klašu posmam. Skolēni mācās pētīt, vārdiski formulēt sakarību starp riņķa līnijas rādiusa garumu un riņķa līnijas garumu. Ar piemēriem mācās ilustrēt iegūtās sakarības lietojumu. Skolotājs nosaka SR atbilstību, ņemot vērā katra skolēna ar garīgās attīstības traucējumiem veselības stāvokli, izziņas procesu attīstību, spējas, iepriekšējo pieredzi.

Materiālu veidoja
2021-02-02
Skatīt LICENCI