6.7. Spēle. Kā raksturot dzejoļu formu, iepazīstot un radoši spēlējoties ar iepazītajām dzejoļu formām?


7

Lejupielādēt visu

Spēle.

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Spēle. Temata atsegums skolēnam

Temata atsegums skolēnam

2

Dzejoļa formas izpratne.

Uzdevumi / Vingrinājumi

3

Jēdzieni dzejoļa formas izpratnei.

Atgādne

4

Dzejoļa sacerēšanas plāns.

Mācīšanās stratēģijas

5

Dzejoļa vērtēšana.

Materiāli vērtēšanai

6

Spēle. Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis

7

Apgūstot šo tematu, pirmoreiz tiek pievērsta uzmanība dzejoļa formai. Uzmanība būtu jāpievērš nevis formu iegaumēšanai, bet izpratnes radīšanai par ritmizēta teksta daudzvei- dīgām iespējām. Jārosina drosme un spēles prieks, daudzveidīgi eksperimenti ar tekstu. Protams, var izmantot citus tekstus, Ulda Ausekļa krājums piedāvā daudzveidīgas dzejas formas vecumam atbilstošos tekstos. Jaunrades darbā skolēni rosināmi saturā izmantot atsauces uz modernajām tehnoloģijām, iedvesmai var izmantot Valda Rūmnieka pasakas vai Pētera Brūvera dzejoļus. Ja veidojas veiksmīga sadarbība ar datorikas skolotāju, tehno- loģijas iespējas var izmantot arī formas meklējumos, piemēram, veidot animāciju, muzikālu tekstu vai trīs dimensiju vizuālu darbu.

Materiālu veidoja
2021-08-16
Skatīt LICENCI