Problēmrisināšana: risinājuma plānošana, īstenošana un izvērtēšana


2

Lejupielādēt visu

Problēmrisināšana: risinājuma plānošana, īstenošana un izvērtēšana.

Diagnosticējošais darbs
Pieejams tikai skolotājiem

1

Problēmrisināšana: risinājuma plānošana, īstenošana un izvērtēšana (rediģējams fails)

Diagnosticējošais darbs
Pieejams tikai skolotājiem

2

Problēmrisināšana: risinājuma plānošana, īstenošana un izvērtēšana. Starpdisciplinārs diagnosticējošais darbs, uzsākot 10. klasi.

Materiālu veidoja
2022-11-08
Skatīt LICENCI