1.1. Ko nozīmē būt skolēnam?


8

Lejupielādēt visu

Sociālās zinības 1.–3. klasei. Mācību līdzeklis

Informācija par izdevumu

1

Ko nozīmē būt skolēnam?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

2

Ko nozīmē būt skolēnam? Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

3

Kā uzvesties stundā un klasē?

Atgādne

4

Ko nozīmē būt skolēnam? Vārdnīca

Vārdnīca

5

Ko nozīmē būt skolēnam? Uzdevumi/vingrinājumi

Uzdevumi / Vingrinājumi

6

Mutisks nobeiguma vērtēšanas darbs “Es – skolēns”

Nobeiguma vērtēšanas darbs
Pieejams tikai skolotājiem

7

Ko nozīmē būt skolēnam? Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis
Pieejams tikai skolotājiem

8

Kāpēc šis temats ir būtisks? Notiek adaptācija, kuras laikā pirmklasniekam svarīgi apjēgt jauno vidi un sevi tajā. Svarīgi ieplānot mācību ekskursiju pa skolu, kuras laikā skolēns iepazīstas ar skolas plānojumu, mācās orientēties skolā, lai atrastu savu mācību telpu, tualeti, ēdnīcu, medpunktu, garderobi, sporta zāli, bibliotēku. Īpaša uzmanība jāpievērš mācīšanās prasmju attīstīšanai un mācību līdzekļu iepazīšanai, kā arī sadarbībai pārī, tā lietojot un attīstot sadarbības un pašvadītas mācīšanās caurviju prasmes. Aicinām veidot blokstundas vai moduļus, piemēram, paredzot vienu dienu skolas un klases iepazīšanai.

Materiālu veidoja
2022-02-11
Skatīt LICENCI