3.5. Kādas vielas un maisījumi ir mums apkārt?


8

Lejupielādēt visu

Kādas vielas un maisījumi ir mums apkārt?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Kādas vielas un maisījumi ir mums apkārt? Temata atsegums skolēnam

Temata atsegums skolēnam

2

Vielu pārvērtības un to cēloņi

Uzdevumi / Vingrinājumi

3

Kā mērīt tilpumu?

Mācīšanās stratēģijas

4

Prasme mērīt tilpumu ar mērcilindru. Snieguma līmeņu apraksts

Kritēriju lapa

5

Aizdegšanās nosacījumi

Atgādne

6

Kādas vielas un maisījumi ir mums apkārt? Vārdnīca

Vārdnīca

7

Kādas vielas un maisījumi ir mums apkārt? Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis

8

Kāpēc šis temats ir būtisks?

Mācoties šo tematu, skolēni pirmoreiz apgūst jēdzienus “viela” un “vielu maisījums”, turpina attīstīt prasmi veikt pētniecisko darbību, mācoties plānot darba gaitu. Skolēni veido izpratni par degšanas priekšnosacījumiem un iespējām pātraukt degšanu.

Materiālu veidoja
2021-07-30
Skatīt LICENCI