Speciālā izglītība 8.5. Latviešu nācijas veidošanās


10

Lejupielādēt visu

Latviešu nācijas veidošanās

Norādījumi skolotājiem

1

Latviešu zemnieku stāvoklis

Apraksts

2

Jaunlatvieši

Apraksts

3

Latviešu tauta

Apraksts

4

Latviešu zemnieku stāvoklis. Uzdevumi

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Jaunlatvieši. Uzdevumi

Uzdevumi / Vingrinājumi

6

Latviešu tauta. Uzdevumi

Uzdevumi / Vingrinājumi

7

Jaunlatviešu darbība un tās nozīme

Mācību projekts

8

Latviešu nācijas veidošanās. Vārdnīca

Vārdnīca

9

Latviešu nācijas veidošanās. Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis

10

Kāpēc šis temats ir būtisks?

“Latviešu nācijas veidošanās” ir piektais apgūstamais temats Latvijas un pasaules vēsturē 8. klasē. Tematā piedāvāto mācību materiālu piemēri ir veidoti, lai palīdzētu īstenot mācību priekšmeta programmu “Vēsture 7.–9. klasei skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem”. Skolēni gūst priekšstatu par notikušajām pārmaiņām laika posmā no 19. gs. līdz 20. gs. 20. gadiem. Skolēni mācās izprast, ka ikkatra indivīda piedzīvotie notikumi pagātnē ir saistīti ar notikumiem Latvijā un pasaulē, skolotāja vadībā pārrunā faktorus, kuri ietekmē pārmaiņas. Lai izprastu nācijas veidošanās procesus un cēloņus, ir jāatkārto materiāls par tautas veidošanās apstākļiem kopš 16. gs. Materiālā piedāvātos aprakstus skolotājs var pārveidot – pievienot informāciju, attēlus, pārveidot vieglākā valodā u.c. Skolotājs atbilstoši skolēna spējām var piedāvāt tekstus no mācību grāmatām, karšu atlantiem, interneta vietnēm, preses izdevumiem par doto tematu. Skolotājs, veidojot uzdevumus, nosaka SR atbilstību, ņemot vērā katra skolēna ar garīgās attīstības traucējumiem veselības stāvokli, izziņas procesu attīstību, spējas, iepriekšējo pieredzi.

Materiālu veidoja
2021-04-07
Skatīt LICENCI