Vidusskola. 2. Kultūras piederība un identitāte.


9

Lejupielādēt visu

Kultūras piederība un identitāte.

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Kultūras piederība un identitāte. Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

2

Kultūras piederības izpratne

Uzdevumi / Vingrinājumi

3

Kultūras piederības un identitātes jēdzienu skaidrojums

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Digitālā identitāte sociālajos tīklos

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Identitātes konstruēšana

Uzdevumi / Vingrinājumi

6

Kultūras piederības un identitātes koks

Uzdevumi / Vingrinājumi

7

Temata apguves snieguma līmeņu apraksts

Kritēriju lapa

8

Kultūras piederība un identitāte. Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis

9

Mācību un metodisko līdzekli ieteicams izmantot saistībā ar “Kultūras pamati” pamatkursa programmas paraugu vispārējai vidējai izglītībai.

Materiālu veidoja
2020-11-20
Skatīt LICENCI