Speciālā izglītība. 5. Es un daba.


30

Lejupielādēt visu

Es un daba.

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Animal’s code II

Uzdevumi / Vingrinājumi

2

Animal’s code III

Uzdevumi / Vingrinājumi

3

Farm animals

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Pets

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Animal’s maze

Uzdevumi / Vingrinājumi

6

Animal’s crossword

Uzdevumi / Vingrinājumi

7

Animals

Uzdevumi / Vingrinājumi

8

Seasons, days and months

Uzdevumi / Vingrinājumi

9

Calendar quiz

Uzdevumi / Vingrinājumi

10

Seasons, days and months

Uzdevumi / Vingrinājumi

11

Read, cut and stick! Lasi, izgriez, uzlīmē!

Uzdevumi / Vingrinājumi

12

Weather

Uzdevumi / Vingrinājumi

13

Word sort

Uzdevumi / Vingrinājumi

14

Skolēna sasniedzamo rezultātu vērtēšanas paraugs

Kritēriju lapa

15

Animal’s lotto

Mācību spēle

16

Animals I

Mācību spēle

17

Animals II

Mācību spēle

18

Animals III

Mācību spēle

19

Animal’s dominoes I

Mācību spēle

20

Animal’s dominoes II

Mācību spēle

21

Animal body parts

Mācību spēle

22

Days of the week

Mācību spēle

23

Weather

Mācību spēle

24

Weather

Mācību spēle

25

Animals

Uzdevumi / Vingrinājumi

26

Animals. Guess the animal

Uzdevumi / Vingrinājumi

27

Animal’s code I

Uzdevumi / Vingrinājumi

28

Seasons, days and months

Pārbaudes darbs
Pieejams tikai skolotājiem

29

5. Es un daba. Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis
Pieejams tikai skolotājiem

30

Mācību un metodisko līdzekli ieteicams izmantot saistībā ar mācību priekšmeta programmas paraugu “Angļu valoda 1.–9. klasei skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem”.

Materiālu veidoja
2020-10-05
Skatīt LICENCI