Speciālā izglītība. 4. Es un skola.


9

Lejupielādēt visu

Es un skola.

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

My classroom

Mācību spēle

2

My classroom. Mācību spēle

Mācību spēle

3

My classroom. Uzdevumi/vingrinājumi

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Classroom

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Classroom objects. Crossword

Uzdevumi / Vingrinājumi

6

Skolēna sasniedzamo rezultātu vērtēšanas paraugs

Kritēriju lapa

7

Classroom objects

Pārbaudes darbs
Pieejams tikai skolotājiem

8

Es un skola. Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis
Pieejams tikai skolotājiem

9

Mācību un metodisko līdzekli ieteicams izmantot saistībā ar mācību priekšmeta programmas paraugu “Angļu valoda 1.–9. klasei skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem”

Materiālu veidoja
2020-10-05
Skatīt LICENCI