Vidusskola. 5. Datu apstrāde.


9

Lejupielādēt visu

Datu apstrāde.

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Datu apstrāde. Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

2

Kā iegūt datus no dažādiem avotiem?

Uzdevumi / Vingrinājumi

3

Kā izveido aptaujas un kontroldarbu veidlapu, izmantojot Microsoft Forms un Google veidlapas?

Atgādne

4

Kā datubāzes pārvaldības sistēmās importē datus tabulā no izklājlapu datnes?

Atgādne

5

Kā veidot digitālu aptauju ērtai datu apstrādei?

Mācīšanās stratēģijas

6

Datu apstrāde. Vārdnīca

Vārdnīca

7

Projekta darbs. Situācijas analīze, izmantojot iegūtos datus

Nobeiguma vērtēšanas darbs
Pieejams tikai skolotājiem

8

Datu apstrāde. Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis
Pieejams tikai skolotājiem

9

Mācību līdzekli ieteicams izmantot saistībā ar “Datorika” pamatkursa programmas paraugu vispārējai vidējai izglītībai.

Materiālu veidoja
2021-03-04
Skatīt LICENCI