3.4. Fantāzijas tēlu zīmēšana. Kā var radīt idejas, lai izdomātu un uzzīmētu fantāzijas tēlus?


6

Lejupielādēt visu

Fantāzijas tēlu zīmēšana. Kā var radīt idejas, lai izdomātu un uzzīmētu fantāzijas tēlus?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Fantāzijas tēli

Temata atsegums skolēnam

2

Radošās domāšanas paņēmieni

Atgādne

3

Fantāziju tēli dažādās kultūrās un mākslas darbos

Uzskates līdzeklis

4

Kā var radīt idejas, lai izdomātu un uzzīmētu fantāzijas tēlus?

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Fantāzijas tēlu zīmēšana. Kā var radīt idejas, lai izdomātu un uzzīmētu fantāzijas tēlus? Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis

6

Temata apguves mērķis: izdomā, stāsta un zīmē fantāzijas tēlus, apgūstot un pilnveidojot zīmēšanas tehniku.

Materiālu veidoja
2021-11-30
Skatīt LICENCI