5.4. Kas ir dabas resursi un kā tos izmanto?


8

Lejupielādēt visu

Kas ir dabas resursi un kā tos izmanto?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Kas ir dabas resursi un kā tos izmanto? Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

2

Latvijas derīgo izrakteņu izmantošanas iespējas

Uzdevumi / Vingrinājumi

3

Dabas resursu iedalījums

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Dabas resursu patēriņa paradumi ģimenē

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Uzdevuma “Dabas resursu patēriņa paradumi ģimenē” pašvērtējuma lapa.

Kritēriju lapa

6

Vārdnīca

Vārdnīca

7

Kas ir dabas resursi un kā tos izmanto? Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis

8

Šajā tematā skolēni veido izpratni par atjaunojamiem un neatjaunojamiem dabas resursiem, to izmantošanas iespējām un saglabāšanas nepieciešamību.

Materiālu veidoja
2021-05-05
Skatīt LICENCI