4.5. Kā plānot un patērēt resursus saprātīgi?


8

Lejupielādēt visu

Kā plānot un patērēt resursus saprātīgi?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Kā plānot un patērēt resursus saprātīgi? Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

2

Kooperatīvā mācīšanās “Liksim prātus kopā”

Mācīšanās stratēģijas

3

Vēlmes un vajadzības

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Naudas funkcijas

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Saprātīgs patērētājs. Naudas funkcijas un veidi

Nobeiguma vērtēšanas darbs
Pieejams tikai skolotājiem

6

Kā plānot un patērēt resursus saprātīgi? Vārdnīca

Vārdnīca

7

Kā plānot un patērēt resursus saprātīgi? Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis
Pieejams tikai skolotājiem

8

Kāpēc šis temats ir būtisks? Temata ietvaros skolēns apzinās savu vēlmju un vajadzību neierobežotību pretstatā resursu ierobežotībai, apzinās, ka resursu izlietojumu nepieciešams plānot, izdara secinājumus par dažādu norēķinu veidu priekšrocībām un trūkumiem, pieņem atbildīgus lēmumus pirms pirkuma izvēles, kā arī nostiprina tematā 4.1. apgūto prasmi kārtot notikumus hronoloģiskā secībā. Tiek apgūta kooperatīvās mācīšanās stratēģija, tā nostiprinot prasmi sadarboties ar citiem kopīga uzdevuma veikšanā, orientējoties uz līdzvērtīgu ieguldījumu.

Materiālu veidoja
2022-02-01
Skatīt LICENCI