4.5. Kā salīdzina, saskaita un atņem daļskaitļus?


8

Lejupielādēt visu

Kā salīdzina, saskaita un atņem daļskaitļus?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Kā salīdzina, saskaita un atņem daļskaitļus? Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

2

Parastās daļas skaitītājs un saucējs

Atgādne

3

Parasto daļu ar vienādiem saucējiem saskaitīšana un atņemšana

Atgādne

4

Parasto daļu ar vienādiem saucējiem atlikšana uz skaitļu taisnes

Atgādne

5

Daļu atlikšana uz skaitļu taisnes

Uzdevumi / Vingrinājumi

6

Kā salīdzina, saskaita un atņem daļskaitļus?

Nobeiguma vērtēšanas darbs
Pieejams tikai skolotājiem

7

Kā salīdzina, saskaita un atņem daļskaitļus? Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis
Pieejams tikai skolotājiem

8

Kāpēc šis temats ir būtisks? Šī temata apguves rezultātā skolēni pilnveido izpratni par daļām kā skaitļiem (daļskaitļiem). Būtiski, ka skolēni mācās veidot skaitļu asi, atlikt daļu uz skaitļu ass arī situācijās, kad jāveido papildu spriedumi, jāpapildina informācija par skaitļu asi, vispirms jāsecina par skaitļu 0 vai 1 novietojumu, vienādo daļu skaitu, kādā jādala intervāls starp 0 un 1 un tml. Apgūtās prasmes būs būtiski noderīgas turpmākajā mācību procesā, veidojot situācijai atbilstošu skaitļu asi vai koordinātu plakni arī dabaszinībās, sociālajās zinībās. Skolēni pilnveido skaitļu izjūtu, pierakstot daļu dažādos veidos kā summu vai starpību.

Materiālu veidoja
2022-04-21
Skatīt LICENCI