8.4. Kā organismi izvada vielmaiņas galaproduktus?


7

Lejupielādēt visu

Kā organismi izvada vielmaiņas galaproduktus?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Kā organismi izvada vielmaiņas galaproduktus? Temata atsegums skolēnam

Temata atsegums skolēnam

2

Kā organismi izvada vielmaiņas galaproduktus? Vārdnīca

Vārdnīca

3

Cilvēka urīnizvadorgānu sistēma

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Vielu izvadīšana

Atgādne

5

Ūdens iztvaikošana caur augu lapām

Pētniecības / Laboratorijas darbs

6

Kā organismi izvada vielmaiņas galaproduktus? Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis

7

Kāpēc šis temats ir būtisks?

Nostiprina zināšanas, kā formulēt jautājumus, argumentu precizēšanai izmantojot sakarības starp pētījuma lielumiem, veicot eksperimentu par transpirācijas izmaiņām dažādu faktoru ietekmē. Analizē un apstrādā eksperimenta laikā iegūtos datus, novērtējot to precizitāti un ticamību, tādējādi attīsta ieradumu izvēlēties pētījumam piemērotākos darba piederumus, ievērot darba gaitu un darba drošības noteikumus. Attīsta ieradumu izvadorgānu sistēmas traucējumu gadījumos rīkoties atbilstoši situācijai.

Materiālu veidoja
2021-05-24
Skatīt LICENCI