9.3. Kā notiek organisma darbības regulācija?


7

Lejupielādēt visu

Kā notiek organisma darbības regulācija?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Kā notiek organisma darbības regulācija? Temata atsegums skolēnam

Temata atsegums skolēnam

2

Refleksi

Uzdevumi / Vingrinājumi

3

Nervu sistēmas iedalījums

Atgādne

4

Refleksa loks

Atgādne

5

Kā notiek organisma darbības regulācija? Vārdnīca

Vārdnīca

6

Kā notiek organisma darbības regulācija? Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis

7

Izmantojot dažādus informācijas avotus, skaidro organismu ģenētiskās modificēšanas mērķus. Salīdzina organismus, kuri radīti ģenētiskās modificēšanas, selekcijas vai klonēšanas rezultātā. Salīdzina un attēlo bioloģiskajā zīmējumā šūnas un audus, izmantojot mikroskopu, aplūkojot gatavus vai pašu veidotus mikropreparātus. Veido zinātniski pamatotus argumentus par un pret ģenētiski modificētu organismu lietošanu uzturā. Skaidro, ka mūsdienu dzīvo organismu (mugurkaulnieku, posmkāju, augu) daudzveidības un pielāgotības dzīves videi pamatā ir evolūcija. Pamato ar faktiem dabaszinātņu vēsturiskās attīstības un sasniegumu (piemēram, ģenētiski modificētie augi, klonētie dzīvnieki, mākslīgā apaugļošana) ietekmi uz cilvēku labklājību un vidi, izmanto dažādus informācijas avotus, tos kritiski izvērtējot. Attīsta ieradumu izvērtēt informācijas ticamību, analizējot dažādus tekstus par ģenētiski modificētu organismu izmantošanu. Izvērtē zinātnes sasniegumu ētiskos, ekonomiskos un politiskos aspektus.

Materiālu veidoja
2021-12-30
Skatīt LICENCI