Vidusskola. 1. Pasaule ap mums un tās pētīšana.


10

Lejupielādēt visu

Dabaszinības. Pamatkurss. Mācību līdzeklis

Informācija par izdevumu

1

Pasaule ap mums un tās pētīšana

Norādījumi skolotājiem

2

Laboratorijas darba vērtēšanas kritēriji

Kritēriju lapa

3

Transpirācijas pētīšana

Pētniecības / Laboratorijas darbs

4

Pasaule ap mums un tās pētīšana

Temata atsegums skolēnam

5

Pasaules objektu izmēri

Uzskates līdzeklis

6

Kā iegūt pierādījumus teorētisko atziņu pamatošanai?

Atgādne

7

Pasaule ap mums un tās pētīšana. Vārdnīca

Vārdnīca

8

Pasaules objektu iedalījums

Uzdevumi / Vingrinājumi

9

Pasaule ap mums un tās pētīšana. Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis

10

Kāpēc šis temats ir būtisks? Skolēni šajā tematā padziļina izpratni par vienotu pasaules uzbūvi un iespējām to pētīt dažādos līmeņos, aktualizējot pamatskolas posmā bioloģijas, fizikas, ķīmijas mācību priekšmetos apgūto. Pirmoreiz skolēni iepazīstas ar jēdzienu “matērija” un tās izpausmi kā “viela” un “lauks”. Apgūstot tematu, skolēni salīdzina dažādas datu iegūšanas iespējas, pamato to lietošanu mērījumu veikšanai.

Materiālu veidoja
2022-03-16
Skatīt LICENCI