7.5. Kā raksturo trijstūri, izmantojot tā elementus?


7

Lejupielādēt visu

Kā raksturo trijstūri, izmantojot tā elementus?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Kā raksturo trijstūri, izmantojot tā elementus? Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

2

Spēle “Atrodi manu attēlu”.

Mācīšanās stratēģijas

3

Figūras elementam atbilstošie jēdzieni

Atgādne

4

Trijstūra vienādības pazīmju un nevienādības lietošana

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Trijstūra augstums, mediāna un bisektrise

Uzdevumi / Vingrinājumi

6

Kā raksturo trijstūri, izmantojot tā elementus? Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis

7

Ģeometrijā ļoti daudzas problēmas var reducēt uz aprēķiniem un spriedumiem par trijstūri vai divu trijstūru vienādību. Prasme veidot loģisku un secīgu spriedumu gaitu, pierādot trijstūru vai to elementu vienādību, ļauj attīstīt loģisko domāšanu. Prasme konstruēt dažāda veida figūras un to elementus palīdzēs veidot formas izjūtu.

Materiālu veidoja
2022-06-06
Skatīt LICENCI