Speciālā izglītība 9.2. Kā Latvijā pieejamos resursus izmanto saimniecībā?


17

Lejupielādēt visu

Kā Latvijā pieejamos resursus izmanto saimniecībā?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Kā Latvijā pieejamos resursus izmanto saimniecībā? Temata atsegums skolēnam

Temata atsegums skolēnam

2

Kā Latvijā pieejamos resursus izmanto saimniecībā? Vārdnīca

Vārdnīca

3

Latvijas dabas resursi un saimniecība

Apraksts

4

Kokapstrādes rūpniecība

Apraksts

5

Lauksaimniecība

Apraksts

6

Zemes dzīļu resursi

Apraksts

7

Enerģētika Latvijā

Apraksts

8

Elektroenerģijas taupīšana

Apraksts

9

Kokapstrādes rūpniecība

Uzdevumi / Vingrinājumi

10

Pārtikas rūpniecības uzņēmumi Latvijā

Uzdevumi / Vingrinājumi

11

Zemes dzīļu resursi

Uzdevumi / Vingrinājumi

12

Enerģētika Latvijā

Uzdevumi / Vingrinājumi

13

Siltuma taupīšana

Uzdevumi / Vingrinājumi

14

Pārtikas produktu ražošanas uzņēmuma vai zemnieku saimniecības apmeklējums

Mācību projekts

15

Kā Latvijā pieejamos resursus izmanto saimniecībā?

Nobeiguma vērtēšanas darbs
Pieejams tikai skolotājiem

16

Kā Latvijā pieejamos resursus izmanto saimniecībā? Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis
Pieejams tikai skolotājiem

17

Kāpēc šis temats ir būtisks?

“Kā Latvijā pieejamos resursus izmanto saimniecībā?” ir otrais apgūstamais temats ģeogrāfijā 9. klasē. Skolēni veido izpratni par teritorijas saimniecības attīstības iespējām atkarībā no pieejamajiem dabas un cilvēka resursiem, kā arī par saimniecības nozaru izvietojuma likumsakarībām Latvijā. Ar skolotāja palīdzību mācās analizēt dažādu saimniecības nozaru uzņēmumu izveidošanas iespējas Latvijā un izvērtē saimniecības attīstību un faktorus, kuri ietekmē izvietojumu, izmantojot tematiskās kartes, tiešsaistes datubāzes un citus informācijas avotus. Materiālā piedāvātos tekstus skolotājs var pārveidot – pievienot informāciju, attēlus, pārveidot vieglākā valodā u. c. Skolotājs var piedāvāt tekstus no mācību grāmatām, interneta vietnēm, preses izdevumiem par doto tematu (atbilstoši izglītojamo ar GAT spējām). Skolotājs nosaka SR atbilstību, ņemot vērā katra skolēna ar garīgās attīstības traucējumiem veselības stāvokli, izziņas procesu attīstību, spējas, iepriekšējo pieredzi.

Materiālu veidoja
2022-02-08
Skatīt LICENCI