7.4. Jūtu un emociju ekspresija portretā. Kā veidot fotogrāfiju kolekciju, lai no tām gleznotu portretu?


8

Lejupielādēt visu

Jūtu un emociju ekspresija portretā. Kā veidot fotogrāfiju kolekciju, lai no tām gleznotu portretu?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Jūtu un emociju ekspresija portretā. Kā veidot fotogrāfiju kolekciju, lai no tām gleznotu portretu? Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

2

Emociju atspoguļojums portreta gleznojumā

Jaunrades darbs

3

Jūtu un emociju ekspresija portretā. Uzskates līdzeklis

Uzskates līdzeklis
Pieejams tikai skolotājiem un skolēniem

4

Emociju pētījums un secinājumi

Kritēriju lapa

5

Jūtu un emociju ekspresija portretā

Uzdevumi / Vingrinājumi

6

Izteiksmes līdzekļi, kurus biežāk izmanto emocionalitātes uzsvēršanai ekspresīvos portretos

Atgādne

7

Jūtu un emociju ekspresija portretā. Kā veidot fotogrāfiju kolekciju, lai no tām gleznotu portretu? Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis

8

Mācību līdzekli ieteicams izmantot saistībā ar “Vizuālā māksla 1.–9. klasei” mācību priekšmeta programmas paraugu.

Materiālu veidoja
2021-02-18

MATERIĀLU atļauts izmantot izglītības iestādēs nekomerciālos nolūkos un pārveidot to. Izmantojot MATERIĀLU LICENCĒ norādītajos veidos, atsaucē norādiet AUTORU, MATERIĀLA nosaukumu un saiti uz šo lapu!

Skatīt LICENCI