6.1. Kādi dabas procesi notiek uz Zemes?


11

Lejupielādēt visu

Kādi dabas procesi notiek uz Zemes?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Kādi dabas procesi notiek uz Zemes? Temata atsegums skolēnam

Temata atsegums skolēnam

2

Kādi dabas procesi notiek uz Zemes?

Uzdevumi / Vingrinājumi

3

Zemes hidrosfēra

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Laikapstākļi uz Zemes

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Teritorijas attēlošana plānā

Uzdevumi / Vingrinājumi

6

Teritorijas plāna veidošana

Uzdevumi / Vingrinājumi

7

Ūdens riņķojums dabā

Atgādne

8

Kādi dabas procesi notiek uz Zemes?Vārdnīca

Vārdnīca

9

Uzdevuma “Teritorijas plāna veidošana” pašvērtējuma lapa. Snieguma līmeņu apraksts

Kritēriju lapa

10

Kādi dabas procesi notiek uz Zemes? Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis

11

Šajā tematā skolēni turpina veidot izpratni par procesiem Zemes sfērās (hidrosfērā, litosfērā, atmosfērā), to savstarpējo mijiedarbību. Skolēni turpina attīstīt prasmes izmantot kartogrāfiskos materiālus, lai skaidrotu dabas procesu norisi un dabas parādību izplatību uz Zemes.

Materiālu veidoja
2021-07-29
Skatīt LICENCI