8.1. Kā barojas organismi?


8

Lejupielādēt visu

Kā barojas organismi?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Kā barojas organismi? Temata atsegums skolēnam

Temata atsegums skolēnam

2

Kā barojas organismi? Vārdnīca

Vārdnīca

3

Parauglaukuma metode veģetācijas novērtēšanai ekosistēmā

Mācīšanās stratēģijas

4

Kā darbojas cilvēka gremošanas orgānu sistēma?

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Dažādu organismu barošanās

Uzdevumi / Vingrinājumi

6

Temata “Kā barojas organismi?” kopsavilkums

Uzdevumi / Vingrinājumi

7

Kā barojas organismi? Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis

8

Kāpēc šis temats ir būtisks?

Temata apguves laikā skolēns veido parauglaukumus ekosistēmās un salīdzina tos pēc noteikto organismu skaita. Plāno, kā eksperimentāli pierādīt cietes klātbūtni auga daļās, un veic to kvalitatīvo analīzi (cietes noteikšana), reģistrējot datus. Salīdzina dažādu dzīvnieku (mugurkaulnieku, posmkāju, tārpu, gliemju) gremošanas orgānu sistēmas, izmantojot dažādus informācijas avotus, modeļus. Pamato darba piederumu un vielu izvēli (eksperimentāli nosakot cietes klātbūtni augu daļās), pierakstot rezultātus un izmantojot pieņemtos apzīmējumus un nosaukumus, tādējādi attīstot ieradumu izvēlēties pētījumam piemērotākos darba piederumus un ievērot darba gaitu un darba drošības noteikumus. Attīsta ieradumu rīkoties atbilstoši situācijai, ja ir gremošanas orgānu sistēmas darbības traucējumi.

Materiālu veidoja
2021-05-24
Skatīt LICENCI