Speciālā izglītība. 7.2. Kā vadīt stresu?


5

Lejupielādēt visu

Kā vadīt stresu?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Kā vadīt stresu? Uzdevumi

Uzdevumi / Vingrinājumi

2

Emocionāla un fiziska drošība

Uzdevumi / Vingrinājumi

3

Stresa izpausmes

Atgādne

4

Kā vadīt stresu? Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis

5

“Kā pilnveidot savu personību?” ir pirmais temats sociālajās zinībās 7. klasē. Skolēni ar GAT mācās raksturot un izvērtēt savu personību – stiprās un vājās puses, izsaka savas domas par to, kas ir līderis, kādas rakstura īpašības un prasmes līderim nepieciešamas. Skolēni skolotāja vadībā mācās sastādīt plānu, lai īstenotu kādu konkrētu mērķi. Spējīgākie skolēni var veidot stāstījumu “Mans ceļš uz mērķi”, veicot pašvērtējumu, aprakstot mērķa sasniegšanas gaitu. Skolēni skolotāja vadībā veido savu personības izaugsmes potfolio. Skolotājs nosaka SR atbilstību, ņemot vērā katra skolēna ar GAT veselības stāvokli, izziņas procesu attīstību, spējas, iepriekšējo pieredzi.

Materiālu veidoja
2021-02-26
Skatīt LICENCI