Vidusskola. 5. Mijiedarbība un spēks.


8

Lejupielādēt visu

Mijiedarbība un spēks.

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Mijiedarbība un spēks. Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

2

Mijiedarbība un spēks. Uzdevumi/vingrinājumi

Uzdevumi / Vingrinājumi

3

Mijiedarbība un spēks. Vārdnīca

Vārdnīca

4

Zinātniska argumenta veidošana

Atgādne

5

Skaidrojuma struktūra

Atgādne

6

Mijiedarbība un spēks. Nobeiguma vērtēšanas darbs

Nobeiguma vērtēšanas darbs
Pieejams tikai skolotājiem

7

Mijiedarbība un spēks. Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis
Pieejams tikai skolotājiem

8

Mācību līdzekli ieteicams izmantot saistībā ar “Fizika I” pamatkursa programmas paraugu vispārējai vidējai izglītībai.

Materiālu veidoja
2021-03-04
Skatīt LICENCI