Vidusskola. 8. Karbonskābes un to atvasinājumi.


8

Lejupielādēt visu

Karbonskābes un to atvasinājumi.

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Karbonskābes un to atvasinājumi. Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

2

Karbonskābju atvasinājumi

Atgādne

3

Kā uzrakstīt karbonskābju un to atvasinājumu struktūrformulas?

Mācīšanās stratēģijas

4

Kā veidot karbonskābju un to atvasinājumu nosaukumus?

Mācīšanās stratēģijas

5

Esterificēšanas process

Uzdevumi / Vingrinājumi

6

Karbonskābes un to atvasinājumi. Vārdnīca

Vārdnīca

7

Karbonskābes un to atvasinājumi. Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis

8

Kāpēc šis temats ir būtisks?

Šajā tematā skolēni turpina paplašināt izpratni par organisko vielu daudzveidību, iepazīstoties ar karbonskābju un to atvasinājumu uzbūvi un īpašībām, karbonskābju iegūšanas un izmantošanas iespējām, modelējot reakciju norisi un pilnveidojot prasmi nosaukt organiskas vielas pēc Starptautiskās teorētiskās un praktiskās ķīmijas savienības (IUPAC) nomenklatūras. Skolēni turpina veidot izpratni par organisko vielu savstarpējo saistību.

Materiālu veidoja
2021-03-04
Skatīt LICENCI